GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website:

CNT Management Consulting AG
Leonard-Bernstein-Straβe 10
1220 Wenen
Oostenrijk

Tel: +43 (1) 2 164 268 – 0 Fax: +43 (1) 2 164 268 – 144

E-mail: office@cnt-online.com

 

Het verzamelen en het opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik van deze gegevens.

Tijdens een bezoek aan www.cnt-online.com, slaat onze webserver automatisch de gegevens van uw bezoek op, waaronder:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de computer die toegang wilt krijgen

Wij gebruiken de hierboven vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het garanderen van een goede verbinding met de website
  • Het garanderen van de gebruiksvriendelijkheid van onze website
  • Het evalueren van de systeembeveiliging en -stabiliteit
  • Voor verdere administratieve doeleinden

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen toegevoegd. De basis voor de gegevensverwerking ligt in art. paragraaf 6 1 lit. b AVG, waarin wordt aangegeven dat het toegestaan is om gegevens te verwerken voor het opmaken van een contract of precontractuele maatregelen.

CONTACTFORMULIER

Gegevens verzonden via het contactformulier, waaronder uw contactgegevens, zullen worden opgeslagen, zodat uw verzoek kan worden verwerkt of zodat de gegevens voor vervolgvragen beschikbaar blijven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld, vindt uitsluitend plaats volgens uw toestemming (art. paragraaf 6 1 lit. a AVG). Het is te allen tijde mogelijk om uw eerder gegeven toestemming in te trekken. Een informele verwittiging via e-mail is voldoende om de toestemming in te trekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan het tijdstip van de intrekking van de toestemming, blijft onverminderd van kracht door de intrekking.

De gegevens die zijn verzonden via het contactformulier zullen door ons worden opgeslagen totdat u verzoekt om deze gegevens te verwijderen, totdat u uw toestemming tot opslag van de gegevens intrekt of totdat het niet langer nodig is om de gegevens te bewaren. De dwingende wettelijke bepalingen, met name de bewaarperioden, blijven onverminderd van kracht.

GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonsgegevens zullen niet overgedragen worden aan derden voor andere doeleinden dan die hieronder worden vermeld. Wij sturen enkel uw persoonsgegevens aan derden door indien u uw toestemming daartoe hebt gegeven volgens art. paragraaf 6 1 lit. a AVG en hier expliciete toestemming voor is gegeven.

SSL- EN SSL.TLS-CODERING

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke gegevens te beschermen die u naar ons als website-operator hebt verzonden, maakt onze website gebruik van SSL of SSL.TLS-codering. Dit betekent dat de gegevens die via deze website zijn verzonden, niet gelezen kunnen worden door derden. Op de adresregel https:// van uw browser en aan het vergrendelpictogram op de browserregel kunt u een gecodeerde verbinding herkennen.

GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst van Google Analytics. De provider van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestandjes die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat en waarmee een analyse gemaakt kan worden van uw gebruik van de website. Informatie die wordt gegenereerd door deze cookies over uw gebruik van onze website wordt overgedragen naar een Google-server en daar opgeslagen. De locatie van deze server bevindt zich meestal in de VS. De installatie van Google Analytics-cookies valt onder art. paragraaf 6 1 lit. f AVG. Als operator van deze website hebben wij een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag teneinde onze diensten en, zo mogelijk, advertenties te verbeteren.

IP-ANONIMISERING

Behalve Google Analytics maken wij ook gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie. Het garandeert dat Google uw IP-adres inkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere staten die vallen onder de Overeenkomst van het Europese Economische Gebied, voordat het adres naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Er kunnen uitzonderingen voorkomen waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verstuurt en het dan daar inkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te bestuderen, om rapporten aan te maken over de activiteiten op de website en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden, zal niet worden opgenomen in andere gegevens van Google.

BROWSER ADD-ON OM GOOGLE ANALYTICS TE BLOKKEREN

Het installeren van cookies door uw webbrowser kan worden geblokkeerd. Echter kunnen hierdoor bepaalde functies van onze website niet voor u beschikbaar zijn. Er kunnen dan mogelijk geen gegevens worden ingezameld omtrent uw websitegebruik, zoals uw IP-adres, en daarmee kan Google de gegevens niet verwerken. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren van de volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

BEZWAAR TEGEN VERZAMELEN VAN GEGEVENS

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics blokkeren door te klikken op de volgende koppeling. Een opt-out-cookie zal worden geïnstalleerd om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan onze website: Google Analytics blokkeren. Informatie over het hanteren van gebruikersgegevens door Google Analytics staat in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat. Cookies helpen ons om onze diensten gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken.

Sommige cookies bestaan uit “sessiecookies”. Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Daarentegen blijven andere cookies op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u de installatie van cookies controleren, beperken of blokkeren.

Vele webbrowsers kunnen zodanig geconfigureerd worden dat de cookies automatisch worden verwijderd als het programma wordt afgesloten. Het blokkeren van cookies kan resulteren in een beperkte werking van onze website.

De installatie van cookies, die gebruikt worden voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of voor het uitvoeren van bepaalde functies die u hebt gevraagd (bijv. de winkelwagen), is noodzakelijk en is gebaseerd op art. paragraaf 6 1 lit. f AVG. Als operatoren van deze website hebben we een legitiem belang bij de opslag van cookies voor het technisch probleemloos en soepel aanbieden van onze diensten. Indien er andere cookies zijn geïnstalleerd (bijv. voor analysefuncties), zullen deze apart worden behandeld in deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

Daarnaast bieden wij u de volgende tool voor het beheren en, met name, het blokkeren van cookies. Hier worden de individuele cookies die door de website van CNT worden gebruikt, uitvoeriger vermeld en beschreven:

YOUTUBE

Voor de integratie en de weergave van video-inhoud, maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als er een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt opgeroepen, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit toont YouTube welke van onze pagina’s u hebt bezocht. YouTube kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel wanneer u aangemeld bent bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door zich op voorhand af te melden. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang binnen art. paragraaf 6 1 lit. f AVG. Voor meer informatie over het hanteren van gebruikersgegevens gaat u naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Start typing and press Enter to search